Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Raporty PRNews.pl

Ludzie PR-u

Hydepark

Wojciech Boczoń

Michał Kisiel

Mateusz Gawin

Wiadomości

Bankowość

Alior Bank

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BPH

Bank BPS

Bank Millennium

Bank Ochrony Środowiska

Bank Pekao SA

Bank Pocztowy SA

Banki spółdzielcze

BGK

BGŻOptima

BZ WBK

Citi Handlowy

Credit Agricole

Deutsche Bank

DNB

DZ BANK Polska

Euro Bank

Getin Noble Bank

GMAC Bank Polska

HSBC Polska

Idea Bank

ING Bank Śląski

Inteligo

mBank

Nest Bank

PKO Bank Polski

Plus Bank

Raiffeisen Polbank

Santander Consumer Bank

Saxo Bank

T-Mobile Usługi Bankowe

Toyota Bank Polska

VW Bank direct

Aktualności

Kariera w finansach

Analizy

Firmy pożyczkowe

Ludzie

Marketing i PR

Inwestycje

Ubezpieczenia

Nieruchomości

Poradniki

SKOK-i

Nasz gość

Produkty finansowe

Zapisz się na newsletter:

Wyniki finansowe Alior Banku za II kwartał 2017 r.

2017-08-10, 06:59

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w II kwartale 2017 r. był powyżej konsensusu rynkowego i wyniósł 100 mln zł, o 21 proc. więcej niż w I kwartale br. Ten wzrost to m.in. efekt najwyższej na rynku marży odsetkowej netto wynoszącej 4,8 proc.

 

Realizacja synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH w pierwszej połowie roku zgodnie z planem. Plan realizacji zakładanych synergii i kosztów integracji niezagrożony. Bank w drugim kwartale 2017 r. utworzył odpisy i rezerwy na kredyty na farmy wiatrowe w wysokości 40 mln zł (całość utworzonych w latach 2016-2017 odpisów i rezerw na projekty OZE to 87 mln zł).

 

Priorytetem w pracach zarządu banku jest przygotowanie planów operacjonalizacji strategii na lata 2018-2020, koncentracja na jak najszybszym osiągnięciu ROE na poziomie 14 proc. oraz wskaźnika C/I na poziomie 39 proc.


- Alior Bank zamknął pierwszą połowę roku z najwyższym na rynku poziomem marży odsetkowej netto - 4,8 proc. Realizacja synergii wynikających z przejęcia Banku BPH przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy w trakcie planowania operacjonalizacji strategii "Cyfrowego buntownika" na lata 2018-2020. Rezultat tych prac przedstawimy wraz z prezentacją wyników po trzecim kwartale 2017 r. Naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie ROE na poziomie 14 proc. oraz obniżenie wskaźnika C/I do poziomu 39 proc. W zakresie marży odsetkowej netto oraz kosztów ryzyka poziomy strategiczne już zostały praktycznie osiągnięte. Tempo wzrostu wolumenu udzielanych kredytów będzie wynikało z tempa wzrostu rentowności oraz aktywnego zarządzania bilansem z wykorzystaniem między innymi transakcji sekurytyzacyjnych - mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu Alior Banku, pełniący obowiązki prezesa.

 

W II kwartale br. Alior Bank osiągnął wysoki i przewyższający konsensus zysk netto w wysokości 100 mln zł. Jest on o 21 proc. wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. Całkowite przychody z działalności operacyjnej banku osiągnęły 948 mln zł, tj. o 9 proc. więcej niż w I kwartale br. Wynik odsetkowy wyniósł 719 mln zł (wzrost o 12 proc.), a z tytułu prowizji i opłat - 118 mln zł, natomiast wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 111 mln zł.

Oprócz wyraźnego wzrostu wyniku odsetkowego, odnotowano również wyższy niż w I kwartale br. wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE). Wyniósł on 6,3 proc. wobec 5,3 proc. w poprzednim kwartale. Systematyczny wzrost ROE jest jednym z kluczowych celów ogłoszonej w tym roku strategii "Cyfrowego buntownika". Zgodnie z jej założeniami, do 2020 r. wskaźnik ROE ma wynosić 14 proc. Gdyby założyć pełną realizację synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH na docelowym poziomie z 2019 r., ROE za I półrocze 2017 r. kształtowałoby się na poziomie 10,7 proc., co istotnie przybliża bank do osiągnięcia strategicznego celu.

 

Realizacja zapowiadanych synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH postępuje zgodnie z planem. Bank planuje osiągnąć synergie na poziomie 167 mln zł w 2017 r., 351 mln zł w 2018 r. oraz 374 mln zł w 2019 r. Koszty integracji pozostają bez zmian w stosunku do planu, tj. 195 mln zł.

 

Zgodnie z założeniami strategii bank zamierza również utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie 4,5 proc. W I półroczu br. ukształtowała się ona na najwyższym na rynku poziomie 4,8 proc., a na koniec roku marża odsetkowa powinna osiągnąć przedział 4,6-4,7 proc.

 

W II kwartale br. współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 51 proc. z wyłączeniem kosztów integracji (53 proc. wliczając te koszty). Strategicznym celem banku jest obniżenie współczynnika C/I do 39 proc. do 2020 r.

 

- Wyniki finansowe za drugi kwartał br., w tym wyższy o 21 proc. niż w poprzednim kwartale zysk netto pokazują, że Alior Bank wciąż jest na ścieżce wzrostowej. Stale rozwijamy naszą działalność i poprawiamy jej efektywność. Pozwala to patrzeć z optymizmem w przyszłość i sugeruje, że bez przeszkód będziemy w stanie zrealizować plany na ten rok, istotnie zbliżając się do osiągnięcia celów strategicznych -mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Zarządu Alior Banku.

Na koniec II kwartału br. wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank osiągnęła poziom 49,1 mld zł, a saldo pozyskanych depozytów klientów wyniosło 51,7 mld zł.

 

Portfel kredytowy obejmuje również zaangażowanie związane z finansowaniem projektów budowy farm wiatrowych. Stanowi ono ok. 2 proc. całego wolumenu kredytów. Wartość odpisu na te ekspozycje na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wyniosła 87 mln zł (14 proc. pokrycia kredytów, w przypadku których bank zidentyfikował przesłankę utraty wartości).

 

- Analizując kierunek aktualnych zmian legislacyjnych w obszarze OZE, bank podjął decyzję o identyfikacji utraty wartości na kolejnych projektach tworząc na nich adekwatne odpisy aktualizujące. Wartość odpisów i rezerw utworzonych na ekspozycje OZE w drugim kwartale 2017 r. wyniosła 40 mln zł. Dodatkowo bank utrzymuje w księgach rezerwę kolektywną pokrywającą podwyższone ryzyko sektora w kwocie 25 mln zł - dodaje Katarzyna Sułkowska, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za Pion Ryzyka.

 

Nowy zarząd banku, którego kadencja rozpoczęła się z końcem II kwartału br., czuwa nad realizacją strategii "Cyfrowego buntownika", a także nad jej planem operacyjnym. Powstanie on do października i zostanie ogłoszony wraz w wynikami finansowymi za III kwartał. Połączenie kompetencji nowych członków zarządu z awansami wewnętrznymi osób, które kierowały i aktywnie uczestniczyły w głównych projektach banku, zagwarantuje osiągnięcie kluczowych wskaźników. Nowy, sześcioosobowy zarząd wspiera doświadczona kadra menedżerów, wśród których są związani z Alior Bankiem: Monika Stołowska - dyrektor Pionu HR, Maciej Surdyk - dyrektor Pionu Rozwoju Przedsiębiorstw oraz Bruno Ferreira, który dołączył do zespołu banku i odpowiada za Pion Rozwoju Korporacyjnego.

 

Zgodnie z planem w drugim kwartale bank udostępnił pierwszej grupie klientów indywidualnych nowe systemy bankowości internetowej i mobilnej. Na drugą połowę roku przewidziane jest wdrożenie docelowych wersji dla wszystkich klientów indywidualnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

W najbliższych dniach Alior Bank wyemituje również emisję obligacje w ramach niepublicznej oferty, z najniższą dotychczas marżą w wysokości 1,19 proc. powyżej stawki WIBOR6M. Ich nominalna wartość wynosi 250 mln zł. Obligacje będą niezabezpieczone i będą miały trzyletni okres zapadalności.

 

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa Alior Banku wynoszą ponad 60 mld zł, co plasuje go na 9. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na koniec marca 2017 r. Alior Bank zapewnia obsługę prawie 4 mln klientów, w tym ponad 180 tys. firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Źródło: Alior BankBezpłatny newsletter PRNews.pl:

Zapisz się na newsletter:

Dołącz już dziś do niemal 38 tys. odbiorców!