Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Raporty PRNews.pl

Ludzie PR-u

Hydepark

Wojciech Boczoń

Michał Kisiel

Mateusz Gawin

Wiadomości

Bankowość

Alior Bank

Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BPH

Bank BPS

Bank Millennium

Bank Ochrony Środowiska

Bank Pekao SA

Bank Pocztowy SA

Banki spółdzielcze

BGK

BGŻOptima

BZ WBK

Citi Handlowy

Credit Agricole

Deutsche Bank

DNB

DZ BANK Polska

Euro Bank

Getin Noble Bank

GMAC Bank Polska

HSBC Polska

Idea Bank

ING Bank Śląski

Inteligo

mBank

Nest Bank

PKO Bank Polski

Plus Bank

Raiffeisen Polbank

Santander Consumer Bank

Saxo Bank

T-Mobile Usługi Bankowe

Toyota Bank Polska

VW Bank direct

Aktualności

Kariera w finansach

Analizy

Firmy pożyczkowe

Ludzie

Marketing i PR

Inwestycje

Ubezpieczenia

Nieruchomości

Poradniki

SKOK-i

Nasz gość

Produkty finansowe

Zapisz się na newsletter:

Getin Noble Bank pokazał wyniki

2017-05-16, 12:03
Zgodnie z realizowaną strategią w I kwartale br. Bank kontynuował obniżanie kosztu finansowania (-13 p.b.), co przyczyniło się do wzrostu wyniku odsetkowego
 

o +1,8% r/r. W tym samym okresie wynik z prowizji i opłat Grupy wzrósł o 7,4% r/r. do poziomu 39 mln złotych. Realizowana polityka delewarowania działalności przyczyniła się do zmniejszenia salda kredytowego o  2,7 mld złotych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Bank stale utrzymuje poziomy współczynników kapitałowych, które w pełni spełniają aktualne oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego.

 

W minionych miesiącach kontynuowaliśmy prace nad dalszym umacnianiem podstawowych źródeł przychodów, co przyczyniło się do poprawy zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Zgodnie z założeniami stale obniżamy koszt finansowania, systematycznie zwiększając udział środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych w całkowitej ilości depozytów - powiedział Artur Klimczak, p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Banku. W ramach strategicznych zmian modelu biznesowego w kierunku bankowości relacyjnej, w najbliższych miesiącach planujemy intensywne działania związane z rozwojem bankowości mobilnej oraz budową sieci placówek w galeriach handlowych. Jestem przekonany, iż jeszcze łatwiejszy dostęp do naszych usług oraz systematycznie poprawiająca się jakość obsługi przyczynią się do znaczącej poprawy rentowności Banku. 

 

W I kwartale 2017 roku Grupa Getin Noble Bank odnotowała wynik netto na poziomie
-96,5 mln złotych. Wśród głównych czynników determinujących rentowność w pierwszych trzech miesiącach roku można wymienić jednorazowe ujęcie kosztów składki rocznej do BFG na fundusz restrukturyzacji przymusowej oraz wyższe niż w poprzednich kwartałach poziomy odpisów na ryzyko kredytowe.

 

W minionym kwartale skonsolidowany wynik odsetkowy osiągnął poziom 328,8 mln złotych, co oznacza wzrost o 1,8% w ujęciu rok do roku. W tym samym okresie nastąpił ponad 20% spadek kosztów odsetkowych. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. koszt finansowania obniżył się o dalsze 13 p.b. Dla porównania, w 2016 roku koszt finansowania zmalał o 46 p.b. Dodatkowo, Bank odnotowuje systematyczny wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Od początku bieżącego roku ich saldo wzrosło o 0,3 mld złotych, a ich udział w depozytach ogółem osiągnął blisko 20%.

 

Na koniec marca 2017 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku osiągnął poziom 15,7%, co oznacza wzrost o 0,8 p.p. r/r. Z kolei skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec I kwartału wynosił 12.3% (+0,6 p.p. r/r). Bank utrzymuje reżim kosztowy, wprowadzony w ramach optymalizacji modelu biznesowego w 2016 roku. Bez uwzględnienia efektu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, koszty działania Banku spadły w I kwartale o 4,1% r/r. W tym samym okresie Bank zaksięgował koszty związane z opłatami na rzecz BFG o łącznej wartości 65,2 mln złotych, w tym 47 mln złotych na Fundusz przymusowej restrukturyzacji. Na koniec marca wskaźnik C/I Banku wyniósł 65,4% i był zbliżony dla średniej wartości dla całego sektora.

 

Bank kontynuuje politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów. Na koniec marca br.  roku saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 45,4 mld złotych, a saldo depozytów 54,3 mld złotych. Dzięki temu Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową na poziomie 83,5%. Wzrost salda depozytów odnotowany w pierwszych trzech miesiącach roku, nastąpił mimo spadku kosztu finansowania. Odpisy na ryzyko kredytowe w I kwartale wyniosły 203,6 mln złotych i były wyższe niż w poprzednich okresach sprawozdawczych. Blisko 80% odpisów na kredyty hipoteczne utworzone zostało z tytułu kredytów udzielonych do roku 2010.

 

Strategiczne zmiany zachodzące w organizacji są doceniane przez zewnętrznych ekspertów. Getin Bank zajął trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Najwyższa jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z klientem”. Nagrody „Złotego Bankiera” zostały przyznawane już po raz ósmy. Laureatami konkursu są banki, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe, a ich produkty i usługi są odpowiedzią na oczekiwania Klientów. Na potrzeby plebiscytu zrealizowano badania metodą „Tajemniczego klienta”, przeprowadzone w ponad 1000 placówek bankowych w całej Polsce. Wyróżnienie to, po zwycięstwie w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności realizowanej przez Bank Strategii w zakresie poprawy jakości obsługi. Wśród realizowanych od 2016 roku inicjatyw można wymienić m.in. segmentację Klientów, rozwój bankowości internetowej i mobilnej oraz optymalizację obszarów  odpowiedzialnych za komunikację z Klientami.


Źródło: Getin Noble BankBezpłatny newsletter PRNews.pl:

Zapisz się na newsletter:

Dołącz już dziś do niemal 38 tys. odbiorców!