Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Raporty PRNews.pl

Ludzie PR-u

Hydepark

Wojciech Boczoń

Michał Kisiel

Mateusz Gawin

Wiadomości

Bankowość

Aktualności

Kariera w finansach

Analizy

Firmy pożyczkowe

Ludzie

Marketing i PR

Inwestycje

Ubezpieczenia

Nieruchomości

Poradniki

SKOK-i

Nasz gość

Produkty finansowe

Zapisz się na newsletter:

PZU ogłasza nową politykę dywidendową

2016-10-04, 07:11

PZU podtrzymuje chęć wypłaty pomiędzy 50% a 100% zysku. Nowa polityka dywidendowa wprowadza równocześnie jasne i przewidywalne zasady podziału zysku.


Przyjęliśmy, że maksymalnie do 20% zysku będzie mogło zostać przeznaczone na rozwój organiczny oraz nie więcej niż 30% na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć. Oznacza to, że zarząd co roku będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Naszą intencją jest jednak, aby ten wskaźnik był jak najwyższy. mówi Michał Krupiński, prezes PZU SA.

 

W zależności od potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem organicznym i realizacją celów strategicznych w zakresie fuzji i przejęć do akcjonariuszy może trafiać do 100% rocznych zysków w formie dywidend, nie mniej jednak niż 50%. Nowa polityka opiera się na efektywnym zarządzaniu kapitałem, maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego (w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje), utrzymaniu docelowego wskaźnika Wypłacalność II na poziomie 200% i wskaźnika dźwigni finansowej nie więcej niż 35% oraz założeniu braku emisji akcji przez PZU SA w okresie obowiązywania polityki.

 

Prezes PZU podkreśla: Polityka dywidendowa stanowi ważny element Strategii PZU na lata 2016-2020. Celem zarządu jest aby PZU pozostało spółką wypłacającą atrakcyjne dywidendy w przyszłości. Osiągniemy to inwestując w rozwój organiczny i innowacje oraz realizując nasze cele strategiczne w ramach fuzji i przejęć. Chcemy przeznaczać co roku przynajmniej 50% zysku na wypłatę dywidendy. Jeżeli nie będziemy przekonani, że inwestycja pozostałej części kapitału wygeneruje oczekiwaną stopę zwrotu, będziemy rekomendować, aby ten kapitał był również dostępny dla akcjonariuszy w formie dywidendy.

 

Będziemy tak rozwijać Grupę, aby zapewnić akcjonariuszom PZU SA rosnący strumień dywidend. dodaje Prezes PZU.


Ogłoszona dziś nowa polityka dywidendowa umożliwi osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji w akcje PZU oraz zapewni środki na długofalowy rozwój Grupy.

 

Cele strategiczne PZU do 2020 roku:

 • koncentracja na wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej przy jednoczesnym
 • wzroście w wybranych segmentach rynku;
 • redukcja kosztów stałych o 400 mln PLN w ciągu 3 lat;
 • skuteczna realizacja inicjatyw wzrostowych w obszarze Zdrowie oraz Inwestycje;
 • zbudowanie grupy bankowej o dużej skali i rentowności;
 • stworzenie jednej z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie.

 

Kluczowe założenia Strategii (poziom 2020 roku):

 • rentowność jednostki dominującej mierzona wskaźnikiem ROE na poziomie nie niższym niż 18% (co oznacza jeden z najwyższych wskaźników wśród konkurentów);
 • udział Grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych nie mniejszy niż 35% oraz utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 milionów;
 • redukcja rocznych kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej o 400 mln zł do końca 2018 roku (w porównaniu do 2015 roku);
 • osiągnięcie poziomu 100 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym 50 mld zł aktywów klientów zewnętrznych (podwojenie obecnej wartości);
 • wzrost przychodów PZU Zdrowie z 260 mln zł w 2015 roku do 1 mld zł w 2020 roku;
 • budowa grupy bankowej, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami o wartości ponad 140 mld zł.Bezpłatny newsletter PRNews.pl:

Zapisz się na newsletter:

Dołącz już dziś do niemal 38 tys. odbiorców!