Nest Bank wraca z Portfelową Linią Gwarancyjną de minimis w ramach współpracy z BGK

Mikro, małe i średnie firmy stanowią 99,8% sektora przedsiębiorstw w Polsce i wytwarzają ok. 50% PKB. Mimo to wiele z nich nie może się rozwijać, z uwagi na trudność w pozyskaniu finansowania. To właśnie dla nich powstał rządowy program gwarancji zabezpieczających kredyty udzielane m.in. na bieżącą działalność.

 

 

- Pracujemy na co dzień zmikro i małymi firmami. Wiemy, że mają świetne pomysły na biznes i dobrze radzą sobie na swoich rynkach. Z uwagi na niewielką lub lokalną skalę działalności, specjalistyczny obszar działania czy krótki staż na rynku mają jednak ogromne trudności z pozyskaniem kapitału -mówi Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku. - Dzięki gwarancjom udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego możemy teraz finansować działalność takich firm na większą skalę i zapewniać kapitał na rozwój tym, którzy dotychczas nie mieli na to szans -mówi Agnieszka Porębska-Kość.


Od września Nest Bank uczestniczy w rządowym programie "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego", dedykowanym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Gwarancje de minimis mogą stanowić zabezpieczenie dla produktów oferowanych przez Nest Bank: BIZnest Kredytu w Ratach - Przedsiębiorca oraz BIZnest Kredytu w Ratach - Profesjonalista.

 

Oferta Nest Banku skierowana jest do właścicieli mikroprzedsiębiorstw mających problem z uzyskaniem kredytu na bieżącą działalność, ze względu na brak wystarczającego majątku na zabezpieczenie zaciąganego zobowiązania. W ramach umowy kredytowej z gwarancją de minimis, Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie odpowiedzialność za pokrycie zobowiązania kredytowego przedsiębiorcy wobec Nest Banku, w razie gdyby ten nie spłacił go w terminie. Maksymalna wartość pomocy de minimis, o jaką może ubiegać się kredytobiorca, nie może przekroczyć łącznie 200 000 EUR w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

 

Kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe. Korzystając z gwarancji de minimis kredytobiorca ponosi jedynie koszty związane z udzieleniem kredytu - wniosek o udzielenie gwarancji rozpatrywany jest bezpłatnie.

 

Kredytobiorcy wnioskujący w Nest Banku o kredyt z zabezpieczeniem w postaci gwarancji PLD de minimis mogą uzyskać również preferencyjne warunki cenowe. Dzięki przyjęciu na zabezpieczenie gwarancji BGK, klienci mogą liczyć na obniżoną marżę lub prowizję, a tym samym niższy całkowity koszt kredytu.

 

- Od 1 września ponownie wprowadziliśmy do oferty Nest Banku Portfelową Linię Gwarancyjną de minimis. To kolejny produkt w naszej ofercie dedykowany mikrofirmom- mówi Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku. - Dzięki współpracy z BGK pomożemy rozwinąć skrzydła przedsiębiorstwom, które wcześniej nie mogły liczyć na finansowanie -mówi ekspert Nest Banku.

 

Nest Bank zadbał o minimum formalności - wniosek o udzielenie gwarancji rozpatrywany jest wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, a na jego wypełnienie wystarczą mniej więcej 3 minuty. Dokumenty można złożyć w placówce własnej banku. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na stronie www.nestbank.pl oraz w placówkach Nest Banku.

 

W materiale wykorzystano dane z Raportu o stanie sektora MSP w Polsce, opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.