Czym się różni ubezpieczenie dla firm?

Przedsiębiorca kupujący ubezpieczenie firmowe (np. OC lub AC) powinien pamiętać, że nie będzie traktowany tak samo jak konsument. Różnice dotyczą m.in. zasad odstąpienia od umowy i klauzul abuzywnych.

 

Zróżnicowanie polis oferowanych firmom jest bardzo duże. To samo dotyczy również warunków ochrony. „Dlatego lepiej się skupić na prawnych aspektach ubezpieczeń firmowych, które są takie same niezależnie od ubezpieczyciela i rodzaju polisy” – mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.


Na wstępie warto przypomnieć, że konsumentem jest osoba fizyczna kupująca od przedsiębiorcy ubezpieczenie w celach bezpośrednio niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zobacz art. 22 indeks 1 kodeksu cywilnego - KC). Brak statusu konsumenta skutkuje mniejszą ochroną prawną nabywcy ubezpieczenia. W tym kontekście trzeba wspomnieć o następujących kwestiach:


1. Konsument podczas postępowania sądowego może wskazać, że w umowie ubezpieczenia znalazły się klauzule rażąco naruszające jego prawa (tzw. klauzule abuzywne), które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu praw i obowiązków stron (podstawa prawna: art. 385 indeks 1 kodeksu cywilnego). Z mocy prawa, klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta. Umowa nadal jest ważna, jeżeli można ją wykonywać z wyłączeniem klauzul abuzywnych. Przedsiębiorca jako podmiot bardziej profesjonalny niż konsument, nie może powoływać się na klauzule abuzywne. W przypadku ubezpieczeń, jedyny wyjątek dotyczy umów zawieranych przez osobę fizyczną w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (patrz art. 805 par. 4 KC). Tylko taki jednoosobowy przedsiębiorca, może wskazać na klauzulę abuzywną w umowie. Podobnego prawa nie ma na przykład spółka z o.o. lub spółka jawna.


2.  W przypadku umów ubezpieczenia zawartych poza kanałem direct, konsument ma 30 dni na odstąpienie od kontraktu jeśli przewidziany okres ochrony przekraczał 6 miesięcy. Analogiczny okres odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę, został skrócony do 7 dni (zobacz: art. 812 par. 4 KC). Zarówno konsument jak i przedsiębiorca, przy odstępowaniu od umowy, musi zapłacić ubezpieczycielowi za faktyczny okres ochrony.

 
3. Konsumenci w ciągu pierwszych 30 dni posiadają prawo do odstąpienia od umów ubezpieczenia zawartych przez Internet lub telefon (patrz art. 40 ustawy o prawach konsumenta). Dla przedsiębiorców nie przewidziano podobnych preferencji ustawowych. Jeżeli polisa firmowa kupiona zdalnie ma okres ochrony przekraczający 6 miesięcy, to przysługuje siedmiodniowy termin wypowiedzenia na mocy art. 812 par. 4 KC.

Jak widać, preferencje wynikające ze statusu konsumenta są znaczące. „Warto pamiętać, że ta sama osoba w stosunkach z jednym ubezpieczycielem może być jednocześnie konsumentem (np. w ramach ubezpieczenia prywatnego samochodu) oraz przedsiębiorca (np. z tytułu ubezpieczenia firmowego sprzętu)” - przypomina Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

 

Ubea.pl