PZU zbiera nagrody za 2016 rok

Ubiegły rok Grupa PZU zakończyła symbolicznymi sukcesami. Ubezpieczyciel zdobył tytuł Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2016 w kategorii polis komunikacyjnych, a Michał Krupiński, prezes PZU SA, nagrodę Ubezpieczeniowego Menedżera 2016. Obydwa wyróżnienia zostały przyznane przez  Gazetę Bankową.


Nie sposób nie docenić rozmachu i dynamiki zaprezentowanej przez PZU w 2016 roku - tymi słowami jury uzasadniło nagrody dla ubezpieczyciela za działalność w ostatnim roku.

 

Michał Krupiński, kierujący Grupą PZU od 12 miesięcy, rzeczywiście ma wiele powodów do zadowolenia. Okres ten obfitował w spektakularne transakcje bankowe zakup akcji Pekao wspólnie z PFR oraz przejęcie Banku BPH za pośrednictwem Alior Banku. W tym czasie powstał także Witelo Fund fundusz mający ściągnąć do Polski innowacyjny know-how i poważnych inwestorów technologicznych. Uzupełnieniem powyższego jest dynamiczny rozwój TUW PZUW, najmłodszej spółki w Grupie PZU, odpowiedzialnej za ubezpieczenia wzajemne dużych podmiotów. W sferze finansowej Michałowi Krupińskiemu udało się ograniczenie kosztów stałych w PZU SA przy jednoczesnej poprawie dochodów (skonsolidowany zysk netto za III kw. 2016 były wyższy o 27% niż w 2015 r.). Prezes PZU został także pozytywnie oceniony za nowa politykę dywidendową. Wszystkie te inicjatywy przełożyły się na wycenę spółki, której akcje od momentu ogłoszenia nowej strategii w sierpniu 2016 roku podrożały o blisko 23% (30% nie wliczając wrześniowego odcięcia wartości dywidendy).

 

- Jestem zaszczycony a zarazem pełen satysfakcji, że nasza praca jest nie tylko dostrzegana, ale i nagradzana przez branżę. W jury konkursu znaleźli się przecież przedstawiciele innych firm ubezpieczeniowych, co tym bardziej podnosi jego wartość. Pragnę podkreślić, że przyznane nagrody są zasługą całego zespołu PZU. Obiecuję, że obydwa wyróżnienia będą nas wszystkich mobilizować do konsekwentnej realizacji swoich założeń. Jestem przekonany, że w kolejnych latach, PZU nadal będzie stawiane za wzór do naśladowania - podkreśla Michał Krupiński.

 

Michał Krupiński sprawuje funkcję prezesa zarządu od stycznia 2016 roku. Wcześniej piastował stanowiska m.in. prezesa zarządu Merrill Lynch Polska i szefa bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch, a także podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej. Zdobył z wyróżnieniem dyplom studiów eksperckich w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Ukończył program MBA na Columbia University Graduate School of Business, studiował także na Harvard University. W 2012 roku uhonorowany został tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum. Biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

 

Konkursy Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa i Ubezpieczeniowy Menedżer 2016 organizowane co roku przez wydawnictwo Fratria opierają się na dedykowanych ankietach wypełnianych przez ubezpieczycieli oraz decyzji jury. W aktualnej edycji członkami kapituły byli m.in. prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk i Aleksandra Wiktorow.


dostarczył infoWire.pl