Bank BPH zakończył wdrożenie systemu wspomagającego budżetowanie i controlling

Konieczność usprawnienia procesów budżetowych i controllingowych banku wynikała z jego ambitnych planów wzrostu. Aby skutecznie realizować zakładane cele strategiczne, Zarząd banku i piony biznesowe musiały otrzymać poprawne informacje na temat bieżącej sytuacji banku, móc precyzyjne określić planowany rozwój działalności, jak również być w stanie dokładnie monitorować postępy strategii i rozwój organizacji. Z tych powodów Zarząd … Czytaj dalej Bank BPH zakończył wdrożenie systemu wspomagającego budżetowanie i controlling