Waluta wirtualna i kryptowaluta

Pojęcie waluty wirtualnej znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 26 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej Ustawa o AML). Ustawodawca definiując walutę wirtualną w pierwszej kolejności wskazał czym waluta wirtualna nie jest – co oznacza, że posłużył się tzw. definicją negatywną. W dalszej części … Czytaj dalej Waluta wirtualna i kryptowaluta