Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Raporty PRNews.pl

Ludzie PR-u

Hydepark

Wojciech Boczoń

Michał Kisiel

Mateusz Gawin

Wiadomości

Bankowość

Aktualności

Kariera w finansach

Analizy

Firmy pożyczkowe

Ludzie

Marketing i PR

Inwestycje

Ubezpieczenia

Nieruchomości

Poradniki

SKOK-i

Nasz gość

Produkty finansowe

Zapisz się na newsletter:

Raiffeisen Polbank osiągnął w 2016 r. 163 mln zł zysku netto

2017-03-15, 13:04

W 2016 r. Raiffeisen Bank Polska, pomimo wzrostu zmienności i niepewności na rynkach finansowych, osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w kraju oraz dalszej presji regulacyjnej i fiskalnej wobec sektora bankowego, kontynuował realizację strategii ekspansji w bankowości detalicznej oraz utrzymywania wiodącej roli w obsłudze segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, dbając przy tym o zachowanie mocnej pozycji kapitałowej oraz podnoszenie efektywności kosztowej.

 

Zysk netto banku wyniósł w ubiegłym roku 162,8 mln zł, co oznacza wzrost o 1,7% w stosunku do 2015 r. Na wynik Raiffeisen Polbanku wpłynęły m.in. następujące zdarzenia:

  • sprzedaż 100% udziałów w Raiffeisen-Leasing Polska S.A., z której wynik brutto wyniósł 202,3 mln zł;

  • rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., co wygenerowało dochód w wysokości 80,6 mln zł;

  • podatek od instytucji finansowych w wysokości 148,8 mln zł;

  • obciążenie kwotą 75,9 mln zł z tytułu należności spornych dotyczących rozliczeń w podatku dochodowym w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z grudnia 2016 r.;

  • odpis wartości firmy i marki "Polbank", który miał negatywny wpływ na zysk netto w wysokości 102,6 mln zł.

Zysk brutto na poziomie jednostkowym wyniósł 287,0 mln zł, a więc był o 38,6% wyższy niż rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 8,9% w skali roku do 1,02 mld zł, głównie za sprawą zmiany struktury depozytów klientów i poprawy ich dochodowości. Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o 2,5% do 588,0 mln zł, m.in. dzięki rosnącym przychodom ze sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Odpisy z tytułu utraty wartości wzrosły o 11,9% do 176,2 mln zł, głównie za sprawą spadku wyniku z tytułu sprzedaży portfela wierzytelności nieregularnych w 2016 r.

 

Bank od lat skrupulatnie przestrzega dyscypliny kosztowej - kontynuował m.in. program służący optymalizacji kosztów IT oraz projekt Transformacji Operacji, którego celem jest centralizacja funkcji w Centrum Operacyjnym w Rudzie Śląskiej. W ramach restrukturyzacji sieci zostało zamkniętych 35 oddziałów. Te i inne działania, w połączeniu z mniejszymi obciążeniami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przyczyniły się do spadku kosztów administracyjnych o 9,9% w skali roku.

 

Wolumen kredytów zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,5% i wyniósł 33,9 mld zł, natomiast depozyty klientów spadły o 6,2% do 36,4 mld zł w celu dopasowania struktury finansowania do potrzeb płynnościowych oraz obniżenia kosztów. W efekcie suma bilansowa Banku obniżyła się o 5,2% do 53,3 mld zł.

 

Zwrot na kapitale netto Raiffeisen Polbanku sięgnął, jak rok wcześniej, 2,6%. Zwrot na aktywach również pozostał bez zmian i wyniósł 0,3%. Relacja kosztów do dochodów poprawiła się o 12,6 p.p. do 64,6%. Marża odsetkowa netto wzrosła do poziomu 1,9% z 1,7% rok wcześniej.

 

"Rozwijając nasz biznes w minionym roku koncentrowaliśmy się, zgodnie ze strategią, na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz na polskiej klasie średniej. Ta swego rodzaju specjalizacja zdaje egzamin, bowiem systematycznie powiększamy udziały w rynku detalicznym za sprawą ciągle wzbogacanej serii produktów Wymarzonych i tradycyjnie uchodzimy za lidera w obsłudze sektora MSP, co pokazuje pozycja banku choćby w faktoringu czy rozwiązaniach obszaru treasury. Przy umiarkowanym wzroście popytu na kredyty bankowe wyraźnie poprawiliśmy wynik odsetkowy, jak również prowizyjny" - powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

 

"W obecnych warunkach dla podtrzymania dobrego wyniku finansowego niezbędne jest stałe pilnowanie strony kosztowej. Kolejny rok obniżyliśmy wydatki, co znalazło odzwierciedlenie we wskaźnikach efektywności banku. Dbaliśmy również o zachowanie odpowiedniej pozycji kapitałowej i płynnościowej. Dla wzmocnienia wskaźników kapitałowych sprzedaliśmy w marcu 2016 r. na rzecz naszego właściciela spółkę leasingową i bank na koniec roku wypełniał podwyższone wymogi regulatora, wynikające między innymi z zaangażowania na rynku walutowych kredytów hipotecznych. Warto wskazać, że bank osiągnął takie wyniki i potrafił masowo pozyskiwać nowych klientów, pomimo prowadzonego kilka miesięcy przez właściciela procesu jego sprzedaży, zakończonego bez rezultatu w grudniu ubiegłego roku" - podkreślił Piotr Czarnecki.

 

Po sprzedaży spółki leasingowej bank nie ma już udziału w spółkach zależnych, które podlegałyby obowiązkowi konsolidacji. Dlatego od 31 marca 2016 r. raportuje współczynnik wypłacalności jedynie w ujęciu jednostkowym. Na 31 grudnia 2016 r. wskaźniki TCR i CET1 wyniosły odpowiednio 16,70% i 16,05%, co oznacza wypełnienie zarówno minimów regulacyjnych, jak również poziomów rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Należy zauważyć, że sprzedaż Raiffeisen-Leasing Polska wpłynęła na obniżenie wyniku na poziomie skonsolidowanym. Grupa Kapitałowa Raiffeisen Bank Polska wypracowała w 2016 r. 14,8 mln zł zysku netto, czyli o 92,1% mniej niż rok wcześniej. Transakcja ta miała również wpływ na bilans Grupy: wolumen kredytów dla klientów zmniejszył się o 13,6% r/r do 33,9 mld zł, poziom depozytów obniżył się o 3,8% do 36,3 mld zł, a suma bilansowa spadła o 14,0% do 53,3 mld zł.

 

W segmencie detalicznym bank koncentrował się na oferowaniu produktów z serii "Wymarzonych". Przez cały rok pozyskano 137 tys. Wymarzonych Kont Osobistych, z czego 115 tys. wśród nowych klientów. W efekcie bank prowadził na koniec roku 365,5 tys. WKO. Skutecznie postępowała sprzedaż kredytów konsumpcyjnych, a wartość całego portfela wyniosła w końcu grudnia 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 21% w ujęciu rocznym.

Raiffeisen Polbank należy do grona najnowocześniejszych banków, czego dowiódł udostępniając w drugim półroczu nowy system bankowości internetowej. A dzięki migracji kart na jedną platformę poszerzono ofertę produktową o płatności mobilne HCE obsługiwane w nowej aplikacji Mobilny Portfel. Na koniec 2016 r. liczba wydanych przez bank kart HCE wyniosła 2,1 tys.

Równocześnie bank prowadził działania zmierzające do poprawy jakości obsługi, w rezultacie których otrzymał nagrodę Złotego Banku za jakość obsługi w rankingu Pulsu Biznesu i Bankier.pl. Doceniona została także obsługa klienta indywidualnego w placówkach - bank wygrał w rankingu organizowanym przez portal mojebankowanie.pl, zdobywając tytuł Instytucji Roku 2016 w tej kategorii.

 

Niezmiennie bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen lideruje w swoim segmencie, czego dowodem jest zdobyta po raz trzeci z rzędu najwyższa ocena w rankingu private banking magazynu Forbes. To potwierdzenie rosnącego zaufania klientów bankowości prywatnej, których aktywa ulokowane za pośrednictwem banku wzrosły o 7% w porównaniu z 2015 r.

Na koniec 2016 r. liczba aktywnych klientów bankowości detalicznej osiągnęła wzrost w stosunku do poprzedniego roku o ponad 11% do 748 tys.

 

Bank umocnił swoją pozycję również w segmencie korporacyjnym, zwiększając bazę klientów o ponad 5% w porównaniu z poprzednim rokiem do poziomu 14,7 tys. Wolumen kredytów udzielonych firmom z segmentu MSP wzrósł o 12,3%. Na koniec 2016 r. Bank pozostał jednym z liderów faktoringu - obsługiwał największą liczbą klientów w Polsce (26% rynku), a z obrotami na poziomie 18,3 mld zł zajął trzecie miejsce.

 

Spółka zależna banku Raiffeisen Solutions - prowadząca jedną z najnowocześniejszych na rynku platform do wymiany i transferu walut RKantor.com - odnotowała w ubiegłym roku wzrost liczby klientów o 346% do 8 tys., co przełożyło się na zwiększenie obrotów walutowych, które wynosiły do 2 mln euro dziennie.


Źródło: Raiffeisen PolbankBezpłatny newsletter PRNews.pl:

Zapisz się na newsletter:

Dołącz już dziś do niemal 38 tys. odbiorców!